ZEN Japanese Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41 Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 86000, Việt Nam
Số điện thoại 094 974 58 74
Trang web
Vị trí chính xác 109.465.746, 10.682.416.909.999.900


Địa chỉ ZEN Japanese Bakery ở đâu?

41 Đ. Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 86000, Việt Nam

Giờ làm việc của ZEN Japanese Bakery như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  BÁNH SU QUE - TÂN ĐỊNH, Tân Định