Yumi shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 462 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 125 36 78
Trang web
Vị trí chính xác 104.931.663, 1.071.785.273


Địa chỉ Yumi shop ở đâu?

462 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Yumi shop như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Wynh Store, Liên Nghĩa