Yoki – Cửa hàng Nhật Bản – Japanese Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 129 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 629 65 56
Trang web
Vị trí chính xác 103.544.922, 1.070.856.402


Địa chỉ Yoki - Cửa hàng Nhật Bản - Japanese Store ở đâu?

129 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Yoki - Cửa hàng Nhật Bản - Japanese Store như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa - Sữa Trang