Xưởng Mộc Tài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ D4, 37/41Đường, Đường D4, Dĩ An, Bình Dương 824653, Việt Nam
Số điện thoại 096 701 14 66
Trang web
Vị trí chính xác 10.906.423, 10.674.256.129.999.900


Địa chỉ Xưởng Mộc Tài ở đâu?

D4, 37/41Đường, Đường D4, Dĩ An, Bình Dương 824653, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng Mộc Tài như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Làng mộc Kim Bồng, Cẩm Kim