Xuân Hoa Gym Club

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 728 39 39
Trang web
Vị trí chính xác 103.477.116, 10.707.469.839.999.900


Địa chỉ Xuân Hoa Gym Club ở đâu?

2 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Xuân Hoa Gym Club như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  C. T GYM - FITNESS CENTER, An Đông