Xiaomi Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 364 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0345 676 666
Trang web mistore.com.vn
Vị trí chính xác 209.944.337, 10.580.689.389.999.900


Địa chỉ Xiaomi Store ở đâu?

364 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Xiaomi Store như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Tử - Điện Lạnh Thanh Tuyết