xe ba bánh hoàng long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 368 27 89
Trang web
Vị trí chính xác 108.248.354, 10.657.370.739.999.900


Địa chỉ xe ba bánh hoàng long ở đâu?

Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của xe ba bánh hoàng long như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yamaha Trang Thành