Xanh Coffee, Khuê Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 09 Yersin, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 259 73 83
Trang web
Vị trí chính xác 160.216.287, 1.082.505.182


Địa chỉ Xanh Coffee ở đâu?

09 Yersin, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Xanh Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Tiến Trinh, Mỏ Công