Vương Hoàng Gia Hair Salon, TX. Từ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 81 Đ. Trần Phú, TX. Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 222100, Việt Nam
Số điện thoại 0328 556 688
Trang web vuonghoanggia.com
Vị trí chính xác 21.119.118.999.999.900, 1.059.620.692


Địa chỉ Vương Hoàng Gia Hair Salon ở đâu?

81 Đ. Trần Phú, TX. Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh 222100, Việt Nam

Giờ làm việc của Vương Hoàng Gia Hair Salon như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Làm Tóc Đẹp Hala( Hala Hair Salon ), Ngô Quyền