Vườn Trái Cây Tám Hoà Bàu Đồn, Gò Dầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ấp 6, Gò Dầu, Tây Ninh 80710, Việt Nam
Số điện thoại 093 756 85 54
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.205.197.799.999.900, 10.632.108.749.999.900


Địa chỉ Vườn Trái Cây Tám Hoà Bàu Đồn ở đâu?

Ấp 6, Gò Dầu, Tây Ninh 80710, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Trái Cây Tám Hoà Bàu Đồn như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn hồng Lễ Vân, Phường 10