Vườn quốc gia Phước Bình, Phước Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XQXM+W85, Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 359 27 04
Trang web
Vị trí chính xác 11.999.759.599.999.900, 10.878.335.949.999.900


Địa chỉ Vườn quốc gia Phước Bình ở đâu?

XQXM+W85, Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn quốc gia Phước Bình như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bãi Sỏi 7 Màu - Khu Du Lịch Cổ Thạch, Tuy Phong