Vườn dâu Tùng Nguyên, Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 73 Tây Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 397 43 59
Trang web vuondautungnguyendalat.com
Vị trí chính xác 119.534.573, 1.084.797.358


Địa chỉ Vườn dâu Tùng Nguyên ở đâu?

73 Tây Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn dâu Tùng Nguyên như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-18:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[07:00-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn trái cây Kim Tình, Gia Tân 2