Vung Tau Aikido

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 Quang Trung, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 389 62 27
Trang web
Vị trí chính xác 103.444.156, 10.707.497.939.999.900


Địa chỉ Vung Tau Aikido ở đâu?

30 Quang Trung, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Vung Tau Aikido như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00]

Hình ảnh