VNPT Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 346 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0708 020 508
Trang web internetvnptdanang.com
Vị trí chính xác 160.396.455, 10.822.307.819.999.900


Địa chỉ VNPT Đà Nẵng ở đâu?

346 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của VNPT Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

VNPT Đà Nẵng có website không?

internetvnptdanang.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Giao Dịch Viettel