VLXD Kim Dung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 955 Phạm Hùng, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3702 994
Trang web
Vị trí chính xác 104.936.242, 1.071.889.071


Địa chỉ VLXD Kim Dung ở đâu?

955 Phạm Hùng, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của VLXD Kim Dung như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV TM Sắt Thép 27-27, Phú Mỹ