VIMA Spa – Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 109/6 Song Hành, XL Hà Nội, P, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 660 67 00
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.801.757, 1.067.393.616


Địa chỉ VIMA Spa - Thảo Điền ở đâu?

109/6 Song Hành, XL Hà Nội, P, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của VIMA Spa - Thảo Điền như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Massage khiếm thị Ban Mai, Chánh Mỹ