VILLA THOL HOTEL, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4A Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam
Số điện thoại 098 817 90 20
Trang web
Vị trí chính xác 11.942.730.899.999.900, 1.084.302.352


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Mai Hoàng Đà Lạt, Phường 3