Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 Đ. 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0859 143 143
Trang web tri.edu.vn
Vị trí chính xác 160.587.929, 10.822.282


Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Nhà Ở Chánh Hưng Bến Cát, Chánh Phú Hoà