Viên Giác Thiền Tự (Chùa Đèn Cầy)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 233/5 Ấp Đoàn Kết, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 2686 827
Trang web viengiacthientu.com.vn
Vị trí chính xác 109.096.941, 10.697.374.649.999.900


Địa chỉ Viên Giác Thiền Tự (Chùa Đèn Cầy) ở đâu?

233/5 Ấp Đoàn Kết, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Viên Giác Thiền Tự (Chùa Đèn Cầy) như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Thanh Đức