Vien Dong Hotel, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 852 52 86
Trang web viendonghotel.com.vn
Vị trí chính xác 107.680.419, 1.066.919.951


Địa chỉ Vien Dong Hotel ở đâu?

275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Amia Đà Lạt Hotel, Phường 9