Vera

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6709
Trang web vera.com.vn
Vị trí chính xác 107.927.769, 1.066.957.077


Địa chỉ Vera ở đâu?

02 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vera như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Bé Xù, Hoà Hải