vệ sinh máy lạnh Gò Vấp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 139 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 200 64 48
Trang web vutamphong.com
Vị trí chính xác 108.226.265, 1.066.851.195


Địa chỉ vệ sinh máy lạnh Gò Vấp ở đâu?

139 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của vệ sinh máy lạnh Gò Vấp như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ vệ sinh nhà ở, Binh Hoà