Vận Tải Trung Châu Chuyên Tuyến Huế – Sài Gòn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FH38+MH5, Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 585 67 33
Trang web
Vị trí chính xác 164.541.319, 10.756.648.589.999.900


Địa chỉ Vận Tải Trung Châu Chuyên Tuyến Huế - Sài Gòn ở đâu?

FH38+MH5, Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Vận Tải Trung Châu Chuyên Tuyến Huế - Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  VPĐD Chín Nghĩa, 51a Đ. Tân Thành