Văn Phòng Phẩm Khang Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 70/12 Hiệp Nhất, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 1809
Trang web vanphongphamkhangminh.com
Vị trí chính xác 10.793.118, 106.657.017


Địa chỉ Văn Phòng Phẩm Khang Minh ở đâu?

70/12 Hiệp Nhất, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Phẩm Khang Minh như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Bút Chì Vàng, Hiệp Phú