VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM XUÂN THỌ (tên trước đây: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRUNG TÂM)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 240 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 3808
Trang web
Vị trí chính xác 107.742.991, 1.066.897.592


Xem thêm:  Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hạnh, Hoà Khánh Nam