Văn phòng công chứng Lê Kim Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 335 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 120 81 99
Trang web congchunglekimthanh.vn
Vị trí chính xác 107.772.948, 10.666.493.899.999.900


Địa chỉ Văn phòng công chứng Lê Kim Thanh ở đâu?

335 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn phòng công chứng Lê Kim Thanh như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH DỆT TƯỜNG LONG, Dĩ An