V7 Coffee & Restaurants, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 123 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 668 52 57
Trang web v7coffee.com
Vị trí chính xác 113.183.077, 10.610.328.779.999.900


Địa chỉ V7 Coffee & Restaurants ở đâu?

123 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của V7 Coffee & Restaurants như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Mạng xã hội của V7 Coffee & Restaurants là gì?

facebook: https://www.facebook.com/v7coffees/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Huyền, Thanh Hòa