Ussina Sky 77 Restaurant – Vincom Landmark 81

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Vincom Landmark, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7307 9793
Trang web ussinavietnam.vn
Vị trí chính xác 107.947.256, 10.672.201.249.999.900


Địa chỉ Ussina Sky 77 Restaurant - Vincom Landmark 81 ở đâu?

Vincom Landmark, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ussina Sky 77 Restaurant - Vincom Landmark 81 như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn SIKU 2, Huỳnh Văn Lũy