UMA SPA, Quảng Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 361 Đường số 5, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 870 02 81
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 109.496.288, 1.069.925.774


Địa chỉ UMA SPA ở đâu?

361 Đường số 5, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của UMA SPA như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VIOSPA, Tân Phong