UDON TEN, Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 73 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0332 884 204
Trang web
Vị trí chính xác 16.064.033, 1.082.194.351


Địa chỉ UDON TEN ở đâu?

73 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của UDON TEN như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-15:00], Thứ Tư:[10:00-15:00], Thứ Năm:[10:00-15:00], Thứ Sáu:[10:00-15:00], Thứ Bảy:[10:00-15:00], Chủ Nhật:[10:00-15:00], Thứ Hai:[10:00-15:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Băng Chuyền OSAKA