UBND xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Thạnh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J38F+WJ8, Thạnh Bắc, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3746 123
Trang web
Vị trí chính xác 116.172.949, 106.074.075


Hình ảnh

Xem thêm:  THỢ ĐIỆN NƯỚC QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIÁ RẺ, Cầu Dền