UBND xã Tân Thượng, Tân Thượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J2WC+8GQ, QL28, Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3877 225
Trang web
Vị trí chính xác 116.458.283, 1.080.213.533


Địa chỉ UBND xã Tân Thượng ở đâu?

J2WC+8GQ, QL28, Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND xã Tân Thượng như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mr.Thanh, Lộc Phát