UBND Tp. Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 767
Trang web
Vị trí chính xác 103.503.928, 10.707.614.459.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  UBND huyện Xuân Lộc