UBND Thành Phố Cần Thơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đại lộ Hoà Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 080 71162
Trang web cantho.gov.vn
Vị trí chính xác 100.370.802, 1.057.882.356


Địa chỉ UBND Thành Phố Cần Thơ ở đâu?

2 Đại lộ Hoà Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND Thành Phố Cần Thơ như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Tài chính TP.HCM