UBND phường Phú Bài

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1297 Nguyễn Tất Thành, TT. Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3861 222
Trang web
Vị trí chính xác 164.051.922, 1.076.824.578


Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Tân Phú