Tuyển Dụng Công Nhân HỢP LỰC, Hưng Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tổ 1, ấp Bùng Binh, xã, Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0898 913 113
Trang web
Vị trí chính xác 111.427.476, 10.643.011


Địa chỉ Tuyển Dụng Công Nhân HỢP LỰC ở đâu?

Tổ 1, ấp Bùng Binh, xã, Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tuyển Dụng Công Nhân HỢP LỰC như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-15:45], Thứ Ba:[07:30-15:45], Thứ Tư:[07:30-15:45], Thứ Năm:[07:30-15:45], Thứ Sáu:[07:30-15:45], Thứ Bảy:[07:30-15:45]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kiến trúc sư Dương Minh Trí, 113a Nguyễn Huệ