Tuổi Ngọc Chay

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 436 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0383 334 394
Trang web tuoingocchay.com
Vị trí chính xác 208.496.037, 1.066.719.687


Địa chỉ Tuổi Ngọc Chay ở đâu?

436 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tuổi Ngọc Chay như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Đậu Nón - 61 Mộc Bài 4, Hoà Khánh Nam