Tùng Coffee, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Đường Hàn Thuyên, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 523 54 55
Trang web
Vị trí chính xác 119.438.556, 10.842.581.109.999.900


Địa chỉ Tùng Coffee ở đâu?

02 Đường Hàn Thuyên, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tùng Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-16:00], Chủ Nhật:[06:00-16:00], Thứ Hai:[06:00-16:00], Thứ Ba:[06:00-16:00], Thứ Tư:[06:00-16:00], Thứ Năm:[06:00-16:00], Thứ Sáu:[06:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cà Phê Hương Cau