Tulip 2 Hotel, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3510 995
Trang web bichcaucoffe.business.site
Vị trí chính xác 11.547.141, 10.780.927.799.999.900


Địa chỉ Tulip 2 Hotel ở đâu?

14 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tulip 2 Hotel như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00]

Tulip 2 Hotel có website không?

bichcaucoffe.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Cao Lãnh - Kim Lê