Tuệ Tĩnh Đường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XR7P+2HH, Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 310 37 43
Trang web
Vị trí chính xác 109.625.705, 1.068.364.873


Địa chỉ Tuệ Tĩnh Đường ở đâu?

XR7P+2HH, Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Tuệ Tĩnh Đường như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Quang Vinh