Tu viện Huệ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 116 Hòa Bình, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 8095
Trang web tuvienhuequang.org
Vị trí chính xác 107.697.863, 10.663.486.379.999.900


Địa chỉ Tu viện Huệ Quang ở đâu?

116 Hòa Bình, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tu viện Huệ Quang như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tu viện Phước Châu