Tu viện Bát Nhã, Đam Bri

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 511 Lý Thái Tổ, Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 712 07 12
Trang web
Vị trí chính xác 116.227.833, 1.077.420.667


Địa chỉ Tu viện Bát Nhã ở đâu?

511 Lý Thái Tổ, Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tu viện Bát Nhã như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Pháp Vân