Trường Trung Học Cơ Sở Thủy Thanh, Thủy Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FJFV+MC3, Thủy Phong, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3861 586
Trang web huongthuy.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 164.741.444, 1.076.435.338


Xem thêm:  Trường THCS Thị Trấn Madagui, Mạ Đa Guôi