Trường Trung cấp Y tế Long An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 93 QL62, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3826 349
Trang web tcytlongan.edu.vn
Vị trí chính xác 105.430.897, 10.639.798.359.999.900


Địa chỉ Trường Trung cấp Y tế Long An ở đâu?

93 QL62, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Trung cấp Y tế Long An như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Lán Tranh 2, Liên Hà