Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 134 Ng. Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3831 240
Trang web
Vị trí chính xác 160.956.472, 1.082.444.534


Xem thêm:  Trường Tiểu Học Tà In, Làng Tà In