Trường Tiểu Học Thuận Hòa, Thuận Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3522 047
Trang web tphue.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 164.656.846, 10.757.170.409.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Fm, Hoà Xuân