Trường Tiểu Học – THCS – THPT Nam Sài Gòn, Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PPFF+W82, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5414 1258
Trang web thptnamsaigon.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.724.763.399.999.900, 1.067.232.796


Địa chỉ Trường Tiểu Học - THCS - THPT Nam Sài Gòn ở đâu?

PPFF+W82, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học - THCS - THPT Nam Sài Gòn như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỜNG 6