Trường tiểu học số 3 Hương Vinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GH9F+J4G, Triều Sơn Đông, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3559 292
Trang web huongtra.thuathienhue.edu.vn
Vị trí chính xác 165.190.525, 1.075.728.343


Xem thêm:  Trường Trung Học Cơ Sở Nam Hà, Unnamed Road