Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 74MF+HV3, Đường số 75 Phạm Hùng, Khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 233
Trang web
Vị trí chính xác 112.838.776, 1.061.246.681


Xem thêm:  Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), Khu dân cư 6B Intresco