Trường Tiểu Học Long Trạch 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HHXP+8XQ, ĐT835, Long Trạch, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3880 178
Trang web
Vị trí chính xác 105.983.498, 1.065.874.927


Địa chỉ Trường Tiểu Học Long Trạch 2 ở đâu?

HHXP+8XQ, ĐT835, Long Trạch, Cần Đước, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học Long Trạch 2 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu học An Cựu, An Cựu